1980 O CB 10.jpgIn zijn boek “Teach like a Champion 2.0” bespreekt Lemov maar liefst 62 technieken voor beter lesgeven. In een onregelmatig verschijnende serie ga ik er een aantal langs. Wellicht alle 62.

Tracking, not watching

Deze techniek is onderdeel van zijn sectie over het verzamelen van gegevens. Ook deze gaat in op de gedetailleerde vaardigheid van het volgen van de activiteiten van de leerlingen. De techniek schrijft voor dat de docent bij het bekijken van het werk van de leerlingen tevoren bepaalt waar er op gelet wordt.

Wat zie ik in de klas?

Stel je voor: er is een onderwerp besproken in de klas. Leerlingen gaan aan het werk. De docent doet nog een rondje door de klas. En dan zegt deze techniek: beslis tevoren waar je naar kijkt. Noteer wat je ziet. Positief of negatief. Zo weet je gericht waar de bespreking zinvol is geweest (iedereen laat begrip zien), en waar niet. Noteer bij de opgave, tekst of afbeelding, dat het goed of niet goed gegaan is en welke varianten of zelfs fouten voorkomen en hoe vaak.

Waarom?

Na de uitleg een instructie geven en vervolgens een rondje door de klas maken komt veel voor. Door met een gerichte blik naar het werk van de leerlingen te kijken, krijgt de docent feedback over het leren van de leerlingen. Is er een som uitgelegd met een vervolgopdracht, dan richt het rondje door de klas zich op het succes van die vervolgopdracht. Door een turflijstje bij te houden en naar succesvol of niet succesvol te kijken, kan er effectief en efficiënt gereageerd worden. Complimenten worden gegeven op basis van gerichte waarnemingen, aanvullende instructie kan naar de klas of individueel, afhankelijk van hoe vaak een vergissing of fout voorkomt. En er wordt dan geen aanvullende instructie meer gegeven over een onderwerp dat veel leerlingen al helder hadden.

Wat doen we nu?

Nu hebben veel docenten (in het VO) wel een idee waar ze naar kijken tijdens het rondje, maar, aldus Lemov, dat is vaak ongericht of met onvoldoende focus. Het gaat bij het rondje dan vaak over én of het schrift in orde is én of het huiswerk gemaakt is én of de opdracht begrepen is én of … Gericht alleen kijken naar het resultaat van de ene opdracht geeft focus en daarmee veel beter inzicht in het leren van de leerlingen. De techniek verschuift de aandacht van “hoe het gaat”, naar “hoeveel doen het goed, hoeveel nog niet”, en dat is een andere blik.

In het PO wordt wel gewerkt met “thema’s” bij het het beoordelen van het werk in de klas. Bv deze week wordt er bij de schriftjes speciaal op het handschrift gelet. Daar wordt ook bewust gekozen om expliciet naar de “hele leerling” te kijken.

Filmpje

Bij deze techniek is geen filmpje.

De Nederlandse editie

In de Nederlandse editie heet deze techniek “observeren is meer dan kijken”. Daar wordt ook gewezen op het verschil bij leerlingen die iets voldoende beheersen of zelfs uitstekend. Nauwkeurig noteren welke leerling welke opdracht succesvol of juist niet gedaan heeft, geeft je als docent de informatie om zéér gericht feedback aan leerlingen te geven.

Slotgedachten

Deze techniek lijkt een hoog “open deur” gehalte te hebben. Echter, wanneer vakmanschap in de details zit, is dit zo’n detail. Gericht kijken, en naar successen en naar vergissingen, het maakt het verschil.

Meer lezen:

  • Doug Lemov kan je volgen op Twitter: @Doug_Lemov
  • De Nederlandse editie vind je bij de uitgever, CED-groep.
  • De originele Amerikaanse editie is o.a. verkrijgbaar bij Bol.com.
  • Over TLAC is een blog.
  • Eerdere afleveringen vind je door op dit blog de categorie “Teach Like a Champion” te kiezen.

Dit is een aangepaste versie van het artikel dat op 9 februari 2016 is verschenen op onderwijsonderzoek.net.

Foto: © 1980, Paul Ket.

 

Advertenties